Training Oog voor interactie

Joep van bijna 8 is erg op zichzelf, reageert vaak afwachtend, neemt weinig initiatief en heeft weinig contact met andere kinderen op de groep. Als pedagogisch medewerker heb jij het idee dat hij wel graag contact zou willen. Hoe kun je Joep helpen dat contact gang te brengen? En hoe betrek je de vader en moeder van Joep daarbij?

Een alledaags voorbeeld uit de kinderopvang waarbij interactievaardigheden en taalvaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders heel belangrijk zijn. Hoe staat het met mijn spreken, schrijven en lezen in mijn werk? Hoe kan ik bijdragen aan meer taalrijke leerkansen voor de kinderen op mijn groep? En wat zijn mijn sterke en zwakke kanten in de communicatie met kinderen en ouders? Dat soort vragen staan centraal in de training Oog voor interactie. Taalrijke interactie in kinderopvang 0 – 12 jaar. In de training Oog voor interactie gaan we aan de slag met hun eigen interactie- en taalvaardigheid. Dit doen we onder andere door te kijken naar filmbeelden van het eigen handelen. In de training wordt duidelijk onderscheid gemaakt in het jonge kind en het schoolgaande kind.

Klik hier voor meer informatie informatie training Oog voor Interactie of mail naar info@jmutrainingen.nl