Training werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds juli 2013 is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld verplicht gesteld. Alle professionals zijn verplicht om te handelen volgens de stappen uit de meldcode. Tijdens de training leer je wat de stappen zijn maar ook wat jouw verantwoordelijkheden, taken en grenzen zijn wanneer je vermoedens van mishandeling/ huiselijk geweld hebt.

We staan stil bij vroegsignalering van zorgen over een kind en/ of een gezin. Je leert hoe je een gesprek aan gaat met ouders, wanneer je je zorgen maakt of een vermoeden hebt van mishandeling.

Je krijgt handvatten voor hoe je dit kunt aanpakken en hoe je dit bespreekbaar kunt maken.

Je leert samenwerken met andere instanties die jou kunnen begeleiden en adviseren bij dit probleem.

Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt er uitleg gegeven over de meldcode, kennis gemaakt met het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling)  en er wordt geoefend met gespreksvaardigheden (met behulp van een trainingsacteur).