Training stagebegeleiding

In deze training leer je hoe je een leerling begeleidt tijdens de stage. Je leert hoe je een leerling motiveert om aan de slag te gaan. We staan stil bij de verschillende leerstijlen van leerlingen en hoe je hier als begeleider het beste bij aan kunt sluiten.

Veel leerlingen zijn onzeker, we staan stil bij hoe je zorg draagt voor een veilig leerklimaat. Dit is voor de leerling nodig om optimaal te kunnen presteren.

De concreetheid van informatie komt aan bod, hoe geef je een ‘opdracht’ aan leerlingen en hoe zorg je dat er geen ruis ontstaat.

Het geven van feedback/ feedforward zijn een onderwerpen waar je mee aan de slag gaat. Daarnaast ga je aan de slag met het stellen van grenzen, het aangeven wat je verwacht van een leerling.