Training knap lastig

Knap lastig is een training voor pedagogisch medewerkers in de BSO. In de trainingen leer je kijken naar gedrag. We kijken naar welk gedrag jij lastig vindt om mee om te gaan en wat je lastig vindt aan dat gedrag. In de training wordt stilgestaan bij verschillende soorten ‘lastig gedrag’.

We staan stil bij wat jouw activiteiten en dagindeling voor invloed hebben op kinderen. Maar ook de inrichting komt aan bod, ruimte bieden aan zowel kinderen die rustig willen spelen als kinderen die behoefte hebben aan beweging.

Je leert in deze training om kinderen met een gedragsprobleem beter te begrijpen en jouw aanpak aan te passen aan de behoefte van deze kinderen. In de training wordt ook aandacht besteed aan het contact met ouders, het belang van samenwerking en afstemming.

Klik hier voor meer informatie Info knap lastig BSO of mail naar info@jmutrainingen.nl