Basistraining Vier VVE

Iedereen dezelfde sterke basis

Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers en leidsters van peuterspeelzalen dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen.  Pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren de ontwikkeling en het leren; dit is zeker belangrijk voor kinderen met risico op  onderwijsachterstanden. Pedagogisch medewerkers leren in de Basistraining VVE goed naar kinderen te kijken en aansluitend passende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo maken zij het verschil!

De voordelen van Vier VVE zijn: het is gebaseerd op recente inzichten uit de literatuur en onderzoek, het is ontwikkeld in samenspraak met experts uit het veld, de wetenschap en opleidingen en tenslotte wordt  kennis en vaardigheden uit met andere deelnemers in dit programma uitgewisseld.

Vier VVE is ontwikkeld door de makers van de vier grote VVE programma’s: CED (UK&PUK) Piramide Nederland, De Activiteit (Startblokken) en NJI ( Kaleidoscoop).

De training bestaat uit 12 scholingsbijeenkomsten van 3 uur. Het is een praktische training met waarin deelnemers veel ervaringen opdoen en reflecteren op hun eigen handelen.

Tijdens de scholingsbijeenkomsten gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

– De Talentendriehoek

– Verkennen wat kinderen interessant vinden in dagelijkse activiteiten

– Materiaal en omgeving inzetten bij spel, taal en leren

– Verbinden en verrijken van het spel en werken aan ontwikkelingsdoelen

– Organiseren en begeleiden van gespreksactiviteiten in kleine groepjes

– Voorlezen als boeiende activiteit voor taalstimulering

– Meespelen in de huishoek

– Stimuleren van de creatieve ontwikkeling en de rekenontwikkeling van ieder kind

– Observeren voor een goed vervolg

– Opbrengstgericht werken aan de ontwikkeling van de woordenschat

– Gesprekken voeren met ouders

– Terugkijken op wat er is geleerd en plannen maken voor de toekomst

Klik hier voor meer informatie informatie basistraining Vier VVE of mail naar info@jmutrainingen.nl