Training laten spelen is een vak 0-4 jaar

Deze training is gebaseerd op het uitgangspunt dat zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen de basis vormen waarop een kind kan leren en zich verder kan ontwikkelen. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan vier dimensies van de sociale ondersteuning. De vier dimensies zijn emotioneel ondersteunen, respect voor de autonomie, structuur bieden en informatie en uitleg geven. Naast een stukje informatie over de vier dimensies ga je ook aan de slag met de bijbehorende vaardigheden.

Het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen van een kind, wordt vergroot door het verbeteren van de interactievaardigheden. Aan de hand van videobeelden van andere staan stil bij wat gedrag oproept. Je krijgt observatieopdrachten mee zodat je je bewust wordt van je eigen gedrag en wat het oproept bij de ander/ het kind.

De training laten spelen is een vak 4-12 jaar, is in de basis hetzelfde, tijdens de training zoomen we in op de ontwikkelingsfases van kinderen 0-4 jaar.

De training vormt de aanzet tot een veranderingsproces.

Klik hier voor meer informatie informatie training Laten spelen is een vak of mail naar info@jmutrainingen.nl