VVE Uk en Puk

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De methode Uk en Puk richt zich op kinderen van 0-4 jaar. De volledige training bestaat uit 13 bijeenkomsten, waarin veel verschillende onderwerpen worden behandeld. Je leert tijdens de trainingen alles over de taalontwikkeling van het jonge kind. We gaan aan de slag met rekenprikkels van kinderen en hoe je kinderen hierin kan uitdagen en stimuleren. Het uitkiezen en voorlezen van boeken is een inspirerende trainingsbijeenkomst waarin je ook zelf aan de slag gaat! In de training leer je werken met de methode Uk en Puk. Uk en Puk bestaat uit 10 thema’s welke in 3 leeftijdsgroepen zijn ingedeeld, baby, dreumes, peuter. In de thema’s werk je aan de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen.

Je leert hoe je informatie en uitleg geeft aan kinderen op het juiste niveau. Met behulp van videobeelden, welke gemaakt worden tijdens groepsbezoeken, krijg je feedback op jouw handelen en manier van werken. Naast de trainingen worden er groepsbezoeken ingepland waarin jij en je collega’s feedback krijgen over wat er goed gaat en waar eventuele verbeterpunten liggen.

Er wordt 3 keer een quickscan gemaakt waarin zowel naar handelen van pedagogisch medewerkers als naar materiaal en inrichting gekeken wordt. De uitkomsten hiervan worden besproken met de groep en de leidinggevende.

Als je al met Uk en Puk werkt, maar nog niet gecertificeerd bent, kun je op basis van ervaring ook een verkort traject volgen. Meer weten? Neem contact op met JMU Trainingen! Klik hier voor meer informatie Info VVE Uk en Puk