Training ik leer anders!

“Ik leer anders” is een methode die bedoeld is voor beelddenkers.  Beelddenken hoort bij mensen. Ieder mens denkt op zijn tijd in beelden. Het veel in beelden denken is in de dagelijkse praktijk moeilijk te signaleren door ouders en leerkrachten omdat er weinig over bekend is.

Kinderen die beelddenken kunnen problemen krijgen op school op het gebied van taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. Ze krijgen op een andere manier de informatie binnen en verwerken deze ook anders dan niet-beelddenkers.

Daar staat tegenover dat beelddenkers inventiever zijn door hun manier van denken kunnen ze dingen snel doorzien en oplossen.

Onze uitleg is meestal verbaal en op volgorde ingesteld. Beelddenkers verwerken de informatie met ál hun zintuigen tegelijk: horen, zien, doen, ruiken en voelen. Alleen op deze manier zijn ze in staat een beeld te vormen bij de aangeboden uitleg. Dit moeten ze dan nog verwerken en onthouden.

In de training leggen we het beelddenken nog eens uit, waardoor je leert begrijpen en het kan signaleren. Wanneer je weet dat een kind een beelddenker is, kun je de methoden aanpassen naar de behoefte van het kind.