Subsidieregeling en JMU Trainingen

De overheid stelt geld beschikbaar voor het verbeteren van taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders. BKK is inhoudelijk betrokken bij de regeling en formuleert de criteria die aan de trainingen worden gesteld om zo de kwaliteit en effectiviteit te garanderen.

Het gaat daarbij om trainingen waarin de taal- en interactievaardigheden integraal worden benaderd. De focus ligt op de beroepsgerichte taal- en interactievaardigheden, die bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij wordt de effectiviteit van de aangeboden trainingen zo goed mogelijk gewaarborgd. Het concept van de lerende organisatie is daarbij een sleutelbegrip. De subsidie kan door de kinderopvangorganisaties ingezet worden voor de trainingsprogramma’s die in opdracht van SZW zijn ontwikkeld.

JMU Trainingen denkt graag met de organisaties mee om te kijken welke training het beste past bij de werkwijze en visie. Samen kunnen we een passende training uitzoeken en kijken hoe deze het beste kan worden ingepast in de dagelijkse werkzaamheden. Zo maken we samen een mooi aanbod op maat!

Voorwaarden voor kinderopvangorganisaties

Kinderopvangorganisaties die gebruik willen maken van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden moeten in hun subsidieaanvraag  aangeven hoe zij de opgedane vaardigheden in hun organisatie verankeren en hoe zij een vervolg geven aan een training, bijvoorbeeld via coaching-on-the-job. Na afloop van de training geven zij in een feedbacksysteem van BKK een waardering over de effectiviteit van de training.Met deze feedback krijgt BKK tijdens de uitvoering van het programma inzicht in effectiviteit van trainingen, zodat het voor een bijdrage in aanmerking komende trainingsaanbod zo nodig kan worden bijgesteld.

Aanvragen en looptijd

Aanvragen van de subsidie kan naar verwachting vanaf januari 2016 voor de tweede tranche.

Hulp nodig bij binnen hengelen van een subsidie? JMU Trainingen biedt hulp!