Werken met baby’s

Aandacht voor de baby’s!! De babyopvang is volop in de media en helaas niet altijd positief! Wil jij jouw werkwijze en visie verder ontwikkelen en verbeteren? Dan is dit een training die mooi aansluit. Het doel van de cursus ‘Werken met baby’s’ is om pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven en gastouders toe te rusten om een nog betere kwaliteit van de opvang van baby’s te bewerkstelligen. Concrete doelen daarbij zijn dat je:

– een pedagogische visie ontwikkelt op baby’s en babyopvang en je bewust worden van de belangrijke rol die je speelt voor de ontwikkeling van baby’s;

– beschikt over voldoende interactievaardigheden;

– in staat bent een veilige en uitdagende speelomgeving te creëren;

– in staat bent een voorspelbaar en flexibel dagprogramma te maken en uit te voeren;

– pedagogisch constructief kunt samenwerken met collega’s;

– pedagogisch constructief kunt samenwerken met ouders.

Het uiteindelijke doel is het optimaliseren van de ontwikkelingskansen voor baby’s door het bieden van een pedagogische omgeving die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de behoeften en het welbevinden van baby’s.